Uitnodiging bijeenkomst ‘Zorgzame buurten’

Bouwen aan gezonde energieke buurten in de gemeente De Bilt. Waarin het normaal is om naar elkaar om te zien en waar mensen zo lang en prettig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wilt u daar een steentje aan bijdragen?

Op woensdagavond 8 juni 2016 organiseert MENS de Bilt een bijeenkomst rond het thema ‘zorgzame buurten.’ We starten de avond ter inspiratie met een presentatie over het digitale platform MijnBuurtWelzijn. Daarna gaan we kijken wat er nodig is om onze eigen buurt zorgzamer te maken. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en in gesprek te gaan met professionals. Als u een specifiek thema wilt agenderen, dan kunt u dat vooraf doorgeven.

Deze bijeenkomst is een vervolg op een eerdere bijeenkomst (op 30 maart jl.). Ook als u toen niet aanwezig was, bent u van harte welkom.

Datum:           Woensdag 8 juni a.s.
Tijd:                19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie:          Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt

Iedereen is welkom! Om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, is het fijn als u zich vooraf aanmeldt. Dat kan per mail via a.meeuws@mensdebilt.nl of telefonisch op tel. 030-7440595.

Ik hoop u te ontmoeten op 8 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

Evelien Ribbens
|Directeur MENS De Bilt

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Facebook pagina onderdoorgang Leijenseweg

Bent u benieuwd wat er achter de bouwhekken bij de aanleg van de onderdoorgang bij de Leijenseweg allemaal gebeurt? Volg het werk dan vanaf nu op Facebook! Like de pagina en blijf op de hoogte.
https://www.facebook.com/onderdoorgangleijenseweg

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Nieuwe wijkagent

Per 10 augustus 2015 heeft Floris Moons het wijkagentschap van Roelof Benning overgenomen. Floris is sinds 2008 werkzaam voor de politie in de gemeente De Bilt. Hij is bereikbaar via floris.moons@politie.nl.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Alles over veiligheid in het Mobile Media Lab

Op zaterdag 31 oktober aanstaande beantwoorden politie, brandweer, een sleutelexpert en de gemeente al uw vragen op veiligheidsgebied. Kom daarvoor naar Bilthoven en bezoek het rondreizende Mobile Media Lab van de Nationale Politie bij het Lichtruim aan de Planetenbaan. Het Mobile Media Lab staat er tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

In het rondtrekkende lab, een vrachtwagen met oplegger, kunt u feedback geven op de communicatiemiddelen die de politie gebruikt door een enquête in te vullen. Daarin kunt u uw mening geven over het gebruik van social media door de politie, de politie-app, inbraakpreventiefolders en voorlichtingsfilms. Het doel is uiteraard de communicatie waar nodig te verbeteren.

Ontmoet uw wijkagent en de brandweer
Daarnaast kunt u kennismaken met de wijkagenten en met hen in gesprek gaan over actuele onderwerpen. Ondersteund door een gecertificeerde slotenspecialist geven zij u preventietips om woninginbraak te voorkomen. De brandweer geeft u brandpreventietips en de gemeente De Bilt laat u graag kennismaken met Burgernet.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Uitnodiging Quiz A5 8bit sRGB V0 3

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Informatieavond onderdoorgang Leijenseweg op 21 september a.s.

Op maandagavond 21 september a.s. vindt er een informatieavond plaats over het project “Onderdoorgang Leijenseweg”. De informatieavond vindt plaats  vanaf 19:30 uur in de grote zaal van De Bremhorst aan de Jan van Eijcklaan 31 te Bilthoven. Lees hier meer.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Persbericht “Geslaagde proef met omleidingsroute Leijenseweg”

Bekijk hier het persbericht van de Gemeente De Bilt van 20 juli 2015.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Proefomleiding afsluiting overweg Leijenseweg in mei

Zoals het er nu naar uitziet wordt in het najaar van 2015 gestart met de aanleg van de onderdoorgang bij de Leijenseweg. Tijdens de aanleg wordt de overweg afgesloten en het verkeer omgeleid. Met verschillende belanghebbenden is nagedacht over een goede omleiding. In de periode 21 mei tot en met 3 juni wordt deze omleidingsroute getest.

20150508 Overzichtskaart omleiding overweg Leijenseweg
Rode lijnen geven route snelverkeer aan, paarse lijnen eenrichtingsroute snelverkeer, blauwe lijnen route fietsverkeer.

Dat de overweg voor een periode van zo’n 1,5 jaar dicht moet is natuurlijk erg vervelend, ook al komt er een veilige onderdoorgang voor terug. Om de doorgang van verkeer en de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen is de gemeente eind 2014 met verschillende bewonersgroepen, scholen en het verkeersplatform om de tafel gegaan. Samen hebben zij verschillende varianten voor de verkeerscirculatie bekeken en alle voor- en nadelen afgewogen. Uiteindelijk zijn zij tot een variant gekomen die het meest ideaal lijkt en het college heeft deze vastgesteld. U kunt dit plan inzien op www.debilt.nl/projecten op de projectpagina ‘Onderdoorgang Leijenseweg’.

Gewijzigde verkeerssituatie
Op hoofdlijnen komt het er op neer dat er in verschillende straten (deels) eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Het gaat om de Jan Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Van Ostadelaan en Bilderdijklaan.
Om de doorstroming te verbeteren zijn de afgelopen weken al maatregelen getroffen op de Massijslaan en Jan van Eijcklaan en zijn de fietsoversteek punten op de Jan Steenlaan verlegd.

Proef periode
Nu alle varianten op papier zijn beoordeeld is het tijd om het voorstel in de praktijk te testen. Die is vaak weerbarstiger. Voorafgaand aan de definitieve afsluiting, wordt de overweg bij de Leijenseweg
in de periode van 21 mei tot en met 3 juni afgesloten. De omleiding geldt voor al het verkeer en wordt duidelijk aangegeven met borden. Tegelijkertijd met de afsluiting wordt er rondom de overweg werk verricht ter voorbereiding op de aanleg van de onderdoorgang.

Tijdens de afsluiting kunnen wij een beeld krijgen of de voorgestelde omleiding goed werkt. Om dit in kaart te brengen wordt op 22 plaatsen het verkeer geteld en zullen wij ook ter plaatse kijken hoe de doorstroming is. De proefperiode duurt twee weken. In de praktijk blijkt dat er eerst altijd een paar dagen nodig zijn om te wennen en pas daarna kunnen we goed meten.

De uitkomsten van de proef worden besproken met de betrokken bewonersgroepen en andere belanghebbenden die meegedacht hebben over de tijdelijke verkeerscirculatie. Mocht blijken dat aanpassing nodig is, dan is daar nog tijd voor, voordat de overweg definitief dicht gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Donate Schuil, communicatieadviseur van de gemeente De Bilt, tel. (030) 22 89 501, schuild@debilt.nl.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Verleggen kabels- en leidingen Leijenseweg van start

Op dinsdag 28 april start de aannemer met het verleggen van de kabels en leidingen om straks de aanleg van de onderdoorgang bij de Leijenseweg mogelijk te maken. De werkzaamheden starten op de Anne Franklaan en op het voormalige Inventum terrein. Daarna gaan ze verder in de omgeving van de kruising Tweede Brandenburgerweg – Leijenseweg. Het werk neemt ruim  drie maanden in beslag. Het tracé aan de noordzijde van de spoorwegovergang in de wijk De Leijen wordt als laatste in de zomer aangepakt.

Heeft u vragen over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer B. van Malsen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 53 94 45 20.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Oproep Landelijke Opschoondag

Zaterdag 28 maart is het weer Landelijke Opschoondag en natuurlijk doet de gemeente De Bilt mee om het zwerfvuil op te ruimen. De gemeente nodigt haar inwoners uit om zich aan te sluiten en samen te zorgen voor een schone wijk.

Meehelpen aan een schone wijk kan alleen, maar veel gezelliger is het om samen met buurtbewoners of met klasgenoten aan de slag te gaan. De gemeente stelt de nodige materialen ter beschikking zoals prikkers, hesjes, handschoenen en vuilniszakken. Een telefoontje of mailtje naar de wijkcontactambtenaren is hiervoor voldoende. Inwoners die tijdens de Landelijke Opschoondag verhinderd zijn, kunnen ook op een andere dag hun steentje bijdragen. Ook zij kunnen bij de gemeente terecht voor materiaal.

Schone buurt
De afgelopen jaren hebben vele inwoners, waaronder ook veel kinderen gehoor gegeven aan  onze oproep om samen de buurt op te schonen. Door met elkaar – inwoners, scholen, woningcorporatie en gemeente – samen te werken dragen zij bij aan het verder terugdringen van zwerfafval.

Meehelpen?
Neem contact op met de wijkcontactambtenaren via telefoonnummer (030) 228 94 99 of meld u aan op www.debilt.nl/opschoondag  om het nodige materiaal aan te vragen.

Posted in Geen categorie | Leave a comment