Andere wijken

Wij zullen op deze pagina links plaatsen naar andere bewonersverenigingen- commissies of -raden.

De omwonenden van het Emmaplein en Vinkenplein hebben momenteel een actie gestart tegen het ontwerp bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein d.d. 20 januari 2011. Zij roepen mensen op hun actie te steunen. Wij kunnen als Bewonerscommissie Anne Franklaan geen standpunt innemen, daarom plaatsen we de oproep zodat een ieder kan bepalen wat te doen.

ZIENSWIJZE EMMAPLEIN EN VINKENPLEIN

Indien u de actie wilt steunen, kunt u de brief printen, invullen en sturen aan :

Gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouders
Postbus 300
3720 AH Bilthoven.