Bijeenkomsten

Maandag 15 december 2014: Inloopbijeenkomst nieuwbouw zwembad Brandenburg
Vanaf 19.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven

Donderdag 9 december 2010: Commissie Burger en Bestuur
20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven