Inloopspreekuur wethouders 19 maart

Op donderdag 19  maart kunt u in gesprek met de wethouder van uw dorp. Kijk voor tijdstip en locatie op www.debilt.nl > Bestuur en organisatie > Burgemeester en wethouders.

Elke derde donderdag van de maand houden de wethouders een inloopspreekuur op locatie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Inloopspreekuur wethouders 19 februari

Op donderdag 19 februari kunt u in gesprek met de wethouder van uw dorp.
Kijk voor tijdstip en locatie op www.debilt.nl > Bestuur en organisatie > Burgemeester en wethouders. Elke derde donderdag van de maand houden de wethouders een
inloopspreekuur op locatie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Wilt u telefonisch informatie? Bel dan met ons klantcontactcentrum: 030-2289411

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Tijdelijke overlast Anne Franklaan

Anne Franklaan, december 2014Zoals u wellicht gemerkt heeft is de Anne Franklaan slecht bereikbaar vanwege werkzaamheden bij bouwproject Le Grand. Daarnaast zijn er rioleringswerkzaamheden geweest en zijn er tal van bomen gekapt. Ons is beloofd dat de overlast tot 20 december duurt. Mocht u onverhoopt buitensporige overlast ondervinden, laat het ons dan weten!

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Beveiligingsadviseur aan de deur

De gemeente De Bilt krijgt met enige regelmaat vragen en klachten van inwoners over beveiligingsbedrijven die van deur tot deur gaan. Adviseurs bellen aan met de vraag of de bewoners geïnteresseerd is in het preventief beveiligen van de woning en in sommige gevallen wordt een ‘gratis’ beveiligingssysteem aangeboden. De ervaringen van inwoners verschillen per bedrijf, in enkele gevallen werd het bezoek als intimiderend en opdringerig ervaren.

Deze bedrijven werken niet namens de politie en/of de gemeente. Het is altijd goed om personen die zich uitgeven voor een organisatie en aan de deur komen, te vragen om een identiteitsbewijs. Heeft u het vermoeden dat er iets niet klopt? Schroom niet en bel de politie, tel.: 0900-8844

Uiteraard juicht de gemeente het van harte toe als inwoners hun huis voorzien van goed hang- en sluitwerk. Op de website: http://www.politiekeurmerk.nl/pkvw-bedrijf is te zien welke bedrijven in de omgeving door de politie gecertificeerd zijn om huizen te beveiligen volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Inloopbijeenkomst nieuwbouw zwembad Brandenburg

De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw zwembad en woningbouw op de locatie van het huidige zwembad Brandenburg. U wordt uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op maandag 15 december vanaf 19:00 uur. U zult dan geïnformeerd worden over de plannen van de gemeente De Bilt. Zaterdag 29 november ontvangt u een uitnodiging in uw brievenbus.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bladcampagne op 10 november van start

Het heeft even geduurd maar nu is het dan eindelijk zover: het is Herfst! En dat betekent dat de wegen en bermen in de gemeente op sommige plekken weer bezaaid liggen met bladeren. Lees verder.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Inloopspreekuur wethouders 16 oktober

Op donderdag 16 oktober kunnen inwoners in hun dorp of wijk weer in gesprek met de wethouder. Elke derde donderdag van de maand houden de wethouders een inloopspreekuur op locatie. Op 18 september zijn zij hier voor het eerst mee van start gegaan.

Het college wil het contact tussen het gemeentebestuur en de inwoners verbeteren. De wethouders doen dit onder andere met een spreekuur in de verschillende kernen. Het spreekuur is een laagdrempelige manier voor inwoners om het gesprek met het bestuur aan te gaan. De wethouders luisteren naar wat er leeft, maar kijken ook hoe de gemeente inwoners met ideeën en initiatieven op weg kan helpen.

Spreekuur in alle kernen
Iedere kern heeft zijn eigen wethouder. Tijdens het spreekuur kunnen inwoners op een locatie bij hen in de buurt terecht bij de wethouder van hun eigen dorp.
• Bilthoven – Hans Mieras
• De Bilt – Anne Brommersma
• Hollandsche Rading/Groenekan/Westbroek – Jolanda van Hulst
• Maartensdijk – Madeleine Bakker
De wijkcontactambtenaar is ook aanwezig bij het spreekuur. Voor Hollandsche Rading, Westbroek en Groenekan is er een gezamenlijk spreekuur. Dit vindt elke maand in één van de drie dorpen plaats.

Wilt u langskomen op het spreekuur? Kijk dan op debilt.nl > Bestuur en organisatie > Burgemeester en wethouders voor het overzicht van de kernwethouders, data, tijdstip en locatie. U kunt ook bellen op (030) 228 94 11. U hoeft zich niet aan te melden voor het spreekuur. Het spreekuur loopt vooralsnog tot maart.

Suggesties en meldingen
Als u suggesties heeft om de leefbaarheid in uw dorp te verbeteren of een goed idee hebt voor leuke acties in de wijk, dan kunt u ook buiten de spreekuren om, contact opnemen met de wijkcontactambtenaar van de gemeente. Weet u niet wie uw aanspreekpunt is? Kijk op debilt.nl onder Wonen en Leven > Wijk- en Dorpsgericht werken.
Voor meldingen over de openbare ruimte (bijv. een losliggende stoeptegel, overhangend groen, een kapotte lantaarnpaal, etc.) kunt u terecht op onze website onder ‘melding openbare ruimte’.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Donate Schuil, communicatieadviseur van de gemeente De Bilt, via (030) 228 95 01 of schuild@debilt.nl.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Informatie naar aanleiding van de CSI bijeenkomst in het gemeentehuis op 8 oktober jl.

Hierbij de flyer met tips tegen woninginbraak. Daarnaast ook informatie van uw wijkagenten over handige websites waar u gebruik van kunt maken om uw veiligheid te vergroten en zelf alvast het nodige speurwerk te verrichten.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Omleiding fietsers Soestdijkseweg Noord – Jan Steenlaan

Er wordt hard gewerkt aan de onderdoorgang voor langzaam verkeer op de Soestdijkseweg.  Vanaf 13 oktober wordt het werkterrein aan de noordzijde van het spoor uitgebreid. De doorgaande fietsroutes worden dan voor langere tijd gestremd. Van 13 oktober tot 17 november is het fietspad langs de Soestdijkseweg Noord tussen de Jan Steenlaan en de Ensahlaan afgesloten. Van 17 november tot aan de opening van de onderdoorgang (naar verwachting begin mei) is het niet mogelijk om vanaf
de Soestdijkseweg Noord per fiets, via de rotonde, de Jan Steenlaan in te rijden. Dit kan alleen via De Leijen en de Van Ostadelaan.

Veiligheid
Om de omleiding voor alle verkeersdeelnemers zo veilig mogelijk te laten zijn, plaatsen wij een plateau en verkeerslichten bij de kruising Van Ostadelaan – Soestdijkseweg Noord. De Van Ostadelaan wordt tijdelijk een eenrichtingsstraat. Om de fietsers en auto’s
zo min mogelijk te laten kruisen, wordt de Bilderdijklaan aan de kant van de Soestdijkseweg Noord afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Wij zijn ons er van bewust dat dit voor overlast kan zorgen, maar de omleiding is noodzakelijk voor de
verdere aanleg van de onderdoorgang. Wij hebben bij de omleiding verschillende mogelijkheden zorgvuldig afgewogen en gekozen
voor de meest veilige variant.

Fietsenstalling
Op 13 oktober wordt een deel van de fietsenstalling bij Bakker2wielers verwijderd. Op de resterende ruimte plaatsen we meer fietsklemmen. De winkel en de bewaakte stalling blijven daarbij uiteraard bereikbaar. Nabij de voetgangersbrug op het P+R terrein en
aan de Prins Bernhardlaan komen extra fietsklemmen.

Voor meer informatie over de omleidingsroutes en de werkzaamheden kunt u terecht op www.bilthovenbouwt.nl.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Wethouders starten met inloopspreekuur

Vanaf 18 september kunnen inwoners elke derde donderdag van de maand in gesprek met de wethouder van hun eigen kern tijdens het inloopspreekuur op locatie.

Persbericht spreekuren wethouders

Posted in Geen categorie | Leave a comment